Genesi系列的特點就喺擁有又優雅、專業嘅外型。 大型經典按制旋鈕同堅固的焗爐把手呈現返歐洲專業廚房。
Genesi 設計特意保留傳統元素,例如焗爐配備了蒸氣功能。
Steel Cucine 的 Genesi 爐頭令您可以每分鐘都感受到廚房工作嘅樂趣,高品質令Genesi成為創造美食嘅最佳環境。
Genesi系列嚴謹的功能性突顯咗美好嘅感覺,表現了專業嘅特殊魅力⋯⋯
呢個就喺如何將廚房工作成為一種幸福感嘅方法☺️🥰