Fulgor Milano – Professional OUTDOOR BBQ

BBQ最辛苦就係用炭生火起爐,燒烤之前已經做一大輪功夫。
但打開Fulgor Milano BBQ爐,扭一扭開關,即可享受BBQ嘅樂趣。
除咗BBQ,用Fulgor Milano 戶外BBQ爐仲可以做出鐵板燒嘅效果,
提供另一個享受夏天嘅選擇。
FOBQ1000GX BBQ爐 定價$30,100
FOBQHL1000MBK BBQ爐蓋 定價$15,300